Selecteer een pagina

Bouwbesluit

over het bouwbesluit

Het besluit is de landelijke regelgeving waaraan alle bouwwerken in Nederland moeten voldoen. Deze is ingevoerd om alle regels voor de bouw samen te voegen. De inhoud van het bouwbesluit is erg ingewikkeld en complex. Architecten, constructeurs, bouwbedrijven en andere bouwkundig specialisten zijn in staat het bouwbesluit te interpreteren en toe te passen.

Het besluit bevat verschillende hoofdstukken. In het Nederlandse Bouwbesluit staan voorschriften voor het bouwen van een bouwwerk over:

  • Veiligheid van een gebouw of bouwwerk, zoals brandveiligheid of constructieve veiligheid (sterkte van het gebouw);
  • Bruikbaarheid
  • Energiezuinigheid
  • Gezondheid van de gebruikers van het gebouw
  • Milieu

Alvorens u een bouwvergunning krijgt, toetst de gemeente uw aanvraag op het Bouwbesluit. Voor informatie over het bouwbesluit kunt u contact opnemen met het ministerie van VROM of op https://rijksoverheid.bouwbesluit.com